A A A K K K

Майно державних підприємств

03.02.2021  № 10-38-2168.

 

Державним підприємствам,
об’єднанням, установам
та організаціям органом управління
яких визначено Фонд державного
майна України

(за списком)

Про інвентаризацію об'єктів державної власності та
надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної
власності

     Відповідно до пунктів 11, 23 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 (у редакціїпостанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 № 142), Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121, наказу Фонду державного майна України від 03.02.2006 № 197 «Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за № 380/12254, Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) формується за результатами упорядкування обліку юридичних осіб та інвентаризації державного майна.

     З метою виконання наказу Фонду державного майна України від 19.01.2021 № 61 «Про інвентаризацію об'єктів державної власності та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності» та формування відомостей про об’єкти державної власності, керівнику державного підприємства, об’єднання, установи та організації, необхідно забезпечити:
     1) проведення щорічної інвентаризації державного майна відповідно до вимог чинного законодавства.
     2) внесення до автоматизованої системи «Юридичні особи» (далі – АС «Юридичні особи»), керуючись інструктивним листом, що додається:
     відомостей про державне майно на підставі результатів інвентаризації;
     інформацію щодо проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна;
     інформацію про юридичну особу;
     показники фінансової тастатистичної звітності за формами:

№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
№ 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
№ 1-ПВ місячна «Звіт з праці».

     3) постійне надання Фонду:
     в електронному вигляді засобами АС «Юридичні особи» відомості про об’єкт державної власності (юридичну особу та державне майно) та в паперовому:

     щороку не пізніше 10 квітня, що настає за звітним роком, або позапланово щокварталу не пізніше 35 днів після закінчення І, ІІ, ІІІ кварталу:
     відомості про юридичну особу, відповідно до форми № 1-реєстр(д),
     відомості про державне майно за формою № 2б(д), сформований за станом на 31 грудня року;

     щокварталуне пізніше 35 днів після закінчення І, ІІ, ІІІ кварталута 10 квітня, що настає за звітним IVкварталом:
    узагальнену інформацію про державне майно за формою № 2у(д) та інформацію стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення, за формою № 2р(д), разом з поясненнями стосовно змін щодо майна, які сталися за підписом керівника юридичної особи.
     Звертаємо увагу, що керівник державного підприємства, об’єднанння, установи, організації, несе персональну відповідальність за достовірність та своєчасність надання відомостей Фонду.
     Інструктивний лист з додатками до нього, програмний модуль, керівництво користувача та оновлення АС “Юридичні особи” розміщені у мережі Інтернет на вебсайті Фонду www.spfu.gov.ua ®Діяльність ®Корпоративне управлінняМайно державних підприємств.
    У разі виникнення питань інсталяції та функціонування АС «Юридичні особи» та питань методологічного характеру за довідками звертатись до працівників Фонду за телефоном (044) 200-36-31, е-mail: oblik.spfu@spfu.gov.ua

 Заступник Голови Фонду                                                                                          Денис КУДІН

 

 

Інструктивний лист про проведення інвентаризації об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України та надання відомостей про них для ведення обліку

 Додатки до Інструктивного листа

Програмний модуль, керівництво користувача та оновлення АС “Юридичні особи”