A A A K K K

Співробітництво з МФО

Світовий банк

З 1992 року Україна стала 167 членом Світового банку (СБ) і розпочала співпрацю зі СБ з метою забезпечення успішного впровадження реформ в Україні. Світовий банк пропонує гнучкі схеми кредитування спільних з урядом України проектів, надає допомогу у розробці та впровадженні економічних реформ шляхом здійснення консультацій, спільних економічних досліджень та затвердження позик для проведення реформ.

Протягом 1996 - 2019 років Фонд брав участь у таких проектах Світового банку:

Проект «Позика на розвиток підприємств»,

Проект «Програмна системна позика»,

Проект «Позика на політику розвитку»,

Проект «Модернізація державних фінансів».

Проект «Прискорення інвестицій у сільське господарство України».

У 2019 році розпочато, а в 2020 році продовжено роботу місії Світового банку з питань перегляду стандартів оцінювання в Україні. Завданням місії є розпочати роботу з Фондом державного майна України над автоматизованим модулем оцінки та внесенням змін до нормативно-правової бази. 

 

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є одним з головних фінансових партнерів України. З метою стабілізації фінансової системи, проведення структурних реформ та створення сприятливих умов для сталого економічного розвитку у 1992 році Україна стала членом МВФ, а у 1994 році розпочалася співпраця України з МВФ, яка проводилася за декількома програмами:

Програма системної трансформації економіки,

Програми «Стенд-бай»,

Програми розширеного фінансування.

Наприкінці 2018 року було підписано Лист про наміри Уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду, а також Меморандум про економічну та фінансову політику між Урядом України та Міжнародним валютним фондом, до виконання якого залучений і Фонд.

 

Світова організація торгівлі

Світова організація торгівлі (СОТ), що є спадкоємицею діючої з 1947р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), почала свою діяльність з 1 січня 1995 р. і покликана регулювати торговельно-політичні відносини. Головним завданням цієї впливової міжнародної економічної організації є лібералізація світової торгівлі.

Процес вступу України до СОТ почався у 1993 р. і завершився у 2008 р. Під час роботи співпраці спеціальних Робочих груп відбувався детальний розгляд на багатосторонньому рівні економічного механізму і торговельно-політичного режиму країни на предмет відповідності нормам і правилам СОТ.

В рамках співробітництва України з СОТ представники Фонду брали участь у засіданнях міжвідомчої робочої групи із забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі.

 

Організація економічного співробітництва та розвитку

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є міжнародною організацією, членами якої є 35 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох її проектах. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ поряд з МВФ та Світовим банком. Одним з головних напрямів діяльності ОЕСР є надання допомоги країнам-членам для підвищення рівня їх економічного та соціального розвитку, а також сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, через надання технічної допомоги.

Співробітництво України з ОЕСР почалося у 1997 році після підписання Кабінетом Міністрів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України, яку ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року.

На сьогодні представники Фонду беруть участь у реалізації Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Урядом України та ОЕСР на 2019-2020 роки в рамках зміцнення потенціалу корпоративного управління державними підприємствами та імплементації рекомендацій Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції.

Організація об’єднаних націй

Організація об’єднаних націй (ООН) була створена для розбудови миру у світі і розвитку співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру. Станом на 2011 рік ООН нараховувала 193 держави-члена.

Україна є однією з 51 країни-засновниці ООН. З 1945 по 1991 рік вона брала участь в роботі ООН як УРСР, а з моменту проголошення незалежності — як Україна.ООН підтримує зусилля України, яких вона докладає за трьома напрямами: гуманітарна допомога, зокрема постраждалим від конфліктів регіонам і внутрішньо переміщеним особам; відновлення та стабілізація; реформи та розвиток, а також забезпечення верховенства права, зміцнення соціальної стабільності та демократичного управління.

У 2018 році в рамках співробітництва Фонд надав інформацію щодо приватизації та державних підприємств до проекту доповіді Незалежного експерта Ради ООН з прав людини Х. П. Богословського щодо впливу іноземної заборгованості та інших, пов’язаних з цим, фінансових зобов’язань на забезпечення прав людини, зокрема економічних, соціальних та культурних прав.