A A A K K K

Правила доступу

Надання публічної інформації Фондом державного майна України здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. №103,
                                              (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:       zaput@spfu.gov.ua;
                                     Сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 11 Мб;

по телефону:                      (044) 200-34-37;
по факсу:                             (044) 254-29-76.

До уваги громадян, які звертаються до Фонду із запитами на публічну інформацію!

Отримуючи запити громадян, Фонд державного майна детально їх опрацьовує та аналізує, аби запитувач у результаті отримав якісну інформацію у якомога стисліші терміни. У разі, якщо розпорядником запитуваної інформації є регіональні відділення Фонду державного майна, Фонд оперативно направляє запити на розгляд саме до них. Відповідно, запитувач отримує відповідь від регіональних відділень. Адже Фонд державного майна здійснює свої повноваження безпосередньо і через регіональні відділення. Вони є юридичними особами публічного права та діють на підставі положень, затверджених Головою Фонду. Відповідно до положень про регіональні відділення Фонду з метою організації своєї діяльності регіональні відділення забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їхньому володінні.

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; (fiz_osoba.pdfЗразок)
- Від юридичної особи; (ur_osoba.pdfЗразок)
- Від об’єднань громадян; (ob_gromadyan.pdfЗразок)

електронна пошта: zaput@spfu.gov.ua