A A A K K K

Про нас

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України. З метою її досягнення, Стратегія Фонду це прозоре і професійне розпорядження державним майном України.

Основні завдання Фонду:

1) реалізація державної політики в сфері приватизації, оренди, використання й відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності.

2) організація виконання Конституції й законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства й здійснення контролю за їхнім виконанням;

3) управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави в статутних капіталах господарських товариств, щодо яких ухвалене рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених при участі Фонду державного майна України;

4) захист майнових прав державних підприємств, установ і організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизовано, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, керування корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його керування;

6) державне регулювання в сфері оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності;

7) співробітництво з міжнародними організаціями в реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Історичні відомості

Фонд державного майна України створено в 1991 році Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Перші органи приватизації в Україні — Фонд, його регіональні відділення, фонди, комітети, управління комунального майна було утворено в 1992 році.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 «Про єдину систему органів приватизації в Україні». Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органів приватизації.

Згідно до Указу Президента України № 248/99 від 13.03.99 року «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України», Фонд державного майна України входить до центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 року № 4107-VI, Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України. Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

У різні роки Фонд державного майна України очолювали:

з 21 листопада 2023                                    Коваль Віталій Станіславович; 

з 12 вересня 2022 по вересень 2023         Умєров Рустем Енверович;

з 28 лютого 2022 по вересень 2022           Батова Ольга Ігорівна;

з 24 вересня 2019 по лютий 2022              Сенниченко Дмитро Володимирович;

з 12 вересня 2017 по вересень 2019         Трубаров Віталій Миколайович;

з 18 квітня 2017  по вересень 2017            Парфененко Дмитро Миколайович;

з 25 травня 2015 по квітень 2017               Білоус Ігор Олегович;

з червня 2014 року по травень 2015          Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2010 по червень 2014                    Рябченко Олександр Володимирович;

з грудня 2008 по березень 2010                  Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2005 по грудень 2008                      Семенюк-Самсоненко Валентина  Петрівна;

з квітня 2003 по квітень 2005                       Чечетов Михайло Васильович;

з жовтня 1998 по квітень 2003                      Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квітень 1998                    Лановий Володимир Тимофійович;

з серпня 1994 по лютий 1997                       Єхануров Юрій Іванович;

з липня 1991 по липень 1994                        Прядко Володимир Володимирович.