A A A K K K

Структурні підрозділи

Керівники структурних підрозділів апарату Фонду державного майна України

Підрозділ

Посада

Керівник

Контакти

1   Департамент управління приватизацією заступник директора Департаменту   Данилішин Владислав Володимирович т. 200-34-66 
danylishyn@spfu.gov.ua
2 Управління супроводження процесів приватизації начальник Управління Дудник
Наталія Дмитрівна
              т. 200-35-88        nataliia dudnyk@spfu.gov.ua
3 Управління організації продажу об'єктів малої приватизації начальник Управління Шумило
Вероніка Віталіївна

т. 200-36-45
veronika.shumylo@spfu.gov.ua

4 Управління великої приватизації та передачі функцій управління начальник Управління Мельник
Ксенія Юріївна
т. 200-35-53
kseniia.melnyk@spfu.gov.ua
5 Департамент управління державними підприємствами В.о. директора Департаменту   Дудік Наталія Олександрівна

 т. 200-32-06       nataliia.dudik@spfu.gov.ua

6

Департамент корпоративних фінансів

директор Департаменту

Мерза
Орися Іванівна

т. 200-36-44    
  o.merza@spfu.gov.ua

7 Департамент банкрутства та припинення за рішенням власника директор Департаменту Жаріков
Віталій Валерійович
т. 200-36-26
vitalii.zharikov@spfu.gov.ua
8 Департамент оренди та розпорядження державним майном директор Департаменту Шрамко Андрій Володимирович т. 200-34-77
andrii.shramko@spfu.gov.ua

9

Управління з питань розпорядження державним майном заступник директора Департаменту - начальник Управління Мельник
Андрій Вікторович
                  т. 200-33-73                         a.melnyk@spfu.gov.ua

10

Управління методології орендних відносин

начальник Управління Задирайко Назарій Валерійович т. 200-35-13
nazariyz@spfu.gov.ua
11  Управління адміністрування та контролю орендних відносин заступник директора Департаменту - начальник Управління Дузь
Сергій Миколайович
т. 200-35-83
serhii.duz@spfu.gov.ua
12 Департамент оцінки майна,майнових прав та професійної оціночної діяльності директор Департаменту Булгакова
Світлана Алімівна
т. 200-34-04
bulgakova@spfu.gov.ua
13 Управління оцінки майна  заступник директора Департаменту - начальник Управління Любименко Тетяна Володимирівна т. 200-32-95
t.lyubymenko@spfu.gov.ua
14 Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС)   начальник Управління Смольнікова
Світлана Михайлівна
т. 200-35-20
s.smolnikova@spfu.gov.ua
15 Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності  заступник  начальника Управління - начальник відділу Кузьменко
Марина Петрівна
т. 200-36-36
kyzmenko@spfu.gov.ua
16 Департамент супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях В. о. директора Департаменту Воробйов
Ярослав Анатолійович
т. 200-32-16
vorobiov@spfu.gov.ua
17 Юридичний Департамент директор Департаменту Григораш Олександр Васильович              т. 200-32-41            o.grygorash@spfu.gov.ua
18 Управління правового забезпечення заступник директора Департаменту - начальник Управління Боцвинюк
Мар'яна Дмитрівна
              т. 200-32-50            m.botsvyniuk@spfu.gov.ua
19 Управління представництва інтересів Фонду заступник директора Департаменту - начальник Управління Вакуляк
Юлія Анатоліївна
                   т. 200-32-41                   yuliia.vakuliak@spfu.gov.ua
20 Департамент цифрового розвитку та ІТ заступник директора Департаменту - начальник відділу Гнідковська Світлана Петрівна т. 200-31-78
s.hnidkovska@spfu.gov.ua
21 Департамент ведення реєстрів та послуг директор Департаменту Мудра Вероніка Олександрівна т. 200-34-36
veronika.mudra@spfu.gov.ua
22 Департамент внутрішнього аудиту директор Департаменту Юсупжанова
Юлія Ренатівна
т. 200-33-48
yu.yusupzhanova@spfu.gov.ua
23 Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту директор Департаменту  Лапіка Антон Олександрович                   т. 200-30-86                    a.lapika@spfu.gov.ua
24 Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку директор Департаменту-головний бухгалтер Гладун
Оксана Василівна
                  т. 200-30-88                   o_gladun@spfu.gov.ua
25 Департамент управління персоналом директор Департаменту Мельник Вікторія Василівна т. 200-34-83
viktoriia.melnyk@spfu.gov.ua
26 Департамент комунікацій директор Департаменту Поліщук Олександр Петрович т. 200-35-39
a.polishchuk@spfu.gov.ua
27 Управління корпоративних прав В.о. начальника Управління Єсипенко
Людмила Миколаївна
                   т. 200-31-24                      l.yesypenko@spfu.gov.ua
28 Управління моніторингу та менеджменту В.о. начальника Управління Дмитрук Ганна Михайлівна                     т. 200-36-31                  a.dmytruk@spfu.gov.ua
29 Управління законодавчого забезпечення та звітності В.о. начальника Управління Салінська
Лариса Василівна
                     т. 200-34-02                   larysa.salinska@spfu.gov.ua
30 Управління регіональної мережі начальник Управління Камлик світлана Олександрівна т. 200-36-10
s.kamlyk@spfu.gov.ua
31 Управління адміністративно-господарської роботи В.о. начальника Управління  Федорова Раїса Василівна т. 200-30-80
raisa.fedorova@spfu.gov.ua
32 Управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва начальник Управління Мизіна
Олеся Олександрівна
т. 200-31-62
olesia.myzina@spfu.gov.ua
33 Управління запобігання та виявлення корупції начальник Управління Костенко В'ячеслав Миколайович т. 200-31-25
v.kostenko@spfu.gov.ua
34 Управління організаційного забезпечення роботи Фонду В.о. начальника Управління Сакали
Ірина Єгорівна
           т. 200-34-50              i.sakaly@spfu.gov.ua
35 Управління документального забезпечення та контролю начальник Управлінн Призь
Валентина Петрівна
т. 200-30-40
valentyna.pryz@spfu.gov.ua
36 Управління підприємств агропромислового комплексу в. о.начальника Управління  Васильченко Олександр Анатолійович                         o.vasylchenko@spfu.gov.ua
37 Режимно-секретний сектор завідувач сектору Курач
Ліна Олександрівна
т. 200-30-44
lina.kurach@spfu.gov.ua