A A A K K K

Склад Екзаменаційної комісії

Додаток

до наказу Фонду державного майна України

від 11 березня 2011 року № 343(із змінами)

 

Склад Екзаменаційної комісії

за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Голова Екзаменаційної комісії – Булгакова С. А.

Представники:

від органів державної влади:

Малишева К. О., Любименко Т. В., Стегнюк О. Д., Моруга Т. В., Дворнік О. П.,

 

Гіжица І. В., Кейлін Т. М., Чечіль Ю. О.;

від Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів»:

Драпіковський О. І., Іванова І. Б., Чиркін А. М.;

від Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки»:

Шашкіна Л. О., Голова І. Г., Сердюкова І. В.;

від Громадської організації «Союз експертів України»:

Мухін О. О., Булейко О. А., Поліщук І. Ю.;

від Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Спілка Експертів Оцінювачів»:

Мєдна В. Д., Шуляк С. В., Бондар В. М.;

від Громадської організації«Всеукраїнська Спілка Оцінювачів Землі»:

Євдокіменко С. В., Зайцева В. Г., Шиянов О. Ю.;

від Громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів»:

Лищенко В. В., Горбачов В. А., Шевич Т. Є.

 

Директор Департаменту

оцінки майна, майнових прав

та професійної оціночної діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                            Світлана БУЛГАКОВА