A A A K K K

Нормативна база

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 " Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Наказ ФДМУ №754 вiд 29.05.2012 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та форми для подання запиту на отримання публічної інформації"

Наказ ФДМУ №3195 вiд 31.07.2012 р. "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та Порядку відшкодування фактичних витрат"

Реквізити ФДМУ для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

Фонд державного майна України
код ЄДРПОУ 00032945
р/р 35217036000058
в Державній казначейській службі України, м.Київ
МФО 820172

Наказ Фонду державного майна України від 27.03.2020 № 584 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його регіональні відділення, та Порядку відшкодування цих витрат"

Наказ ФДМУ від 20.06.2018 № 820 "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 31 липня 2012 року № 3195"

Наказ Фонду державного майна України від 29.12.2023 № 2334 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

Наказ Фонду державного майна України від 04.12.2023 № 2164 "Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Фонді державного майна України та регіональних відділеннях"

Наказ фонду державного майна України від 29.06.2023 № 1167 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

Наказ ФДМУ від 07.12.2022 № 1520 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

Наказ ФДМУ від 01.11.2022 № 1294 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

Наказ ФДМУ № 1061 від 17.06.2021 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 квітня 2014 року № 1274 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"