A A A K K K

Порядок набуття кваліфікації оцінювача

         Одним з напрямів державного регулювання оціночної діяльності, яке здійснює Фонд державного майна України є забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням.
         Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України.
         Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача мають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування.
         Стажування проходить протягом року під керівництвом оцінювача, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізаціями за якими проходило навчання, у складі суб'єкта оціночної діяльності.
         Після успішного проходження стажування, складання звітів про оцінку майна за спеціалізаціями оцінки за якими проходило стажування або навчальних звітів, а також отримання позитивної рекомендації від керівника стажування, особа складає кваліфікаційний іспит на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.
         Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачею кваліфікаційного свідоцтва.
         Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до Фонду державного майна України таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, форма якої встановлена додатком 2 до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213, копії паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, копії документа про вищу освіту, платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.
         Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" подають до Фонду державного майна України документи для включення інформації про них до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за процедурою встановленою Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469.
         Оцінювачі зобов’язані кожні два роки проходити навчання за курсом підвищення кваліфікації. Невиконання цієї умови призводить до зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.