A A A K K K

Міжнародна технічна допомога

           Міжнародна технічна допомога

Реалізація програм соціального та економічного розвитку України потребує залучення значних коштів. Внутрішні джерела фінансування дуже обмежені й використовуються переважно для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки. Тому Уряд України приділяє велику увагу пошуку додаткових джерел фінансування розвитку економіки країни. Одним з таких джерел фінансування є міжнародна технічна допомога, основне завдання якої і полягає у сприянні економічним та соціальним перетворенням в країнах з перехідною економікою, в тому числі і в Україні.

Фондом державного майна України за підтримки Трансперенсі Інтернешнл Україна та міжнародних донорів створено Офіс Сталих Інвестицій, який виконує функцію консультативно-дорадчого органу ФДМУ.

21 грудня 2019 року Фонд державного майна України та ГO «Трансперенсі Інтернешнл Україна» підписали меморандум про співпрацю, метою якого є просування принципів максимальної відкритості та ефективності процесів реалізації державного майна України, а також консультування з метою забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційних систем ФДМУ.

Фондом державного майна України налагоджено співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» на початку квітня 2020 року укладено Грантову угоду обмеженого обсягу в натуральній формі № LSGA_001 «USAID підтримує Фонд державного майна України у створенні віртуальної кімнати даних» через закупівлю та використання нових інструментів і систем, таких як створення «віртуальної кімнати даних» (ВКД), що забезпечить демонстраційний ефект, а також закладе підґрунтя для довгострокової спроможності Фонду з ефективного управління у сфері приватизації. Відповідно до вищезазначеної угоди, компанією-виконавцем «Кімонікс Інтернешнл Інк.» було здійснено закупівлю та передачу Фонду програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних iDeals, 15 ліцензій Майкрософт та двох відеороликів.

Також у рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» між Фондом та компанією-виконавцем «Кімонікс Інтернешнл Інк.» підписано Меморандум про співпрацю. Меморандумом передбачено надання допомоги Фонду з метою створення проєкту високорівневої матриці цільового процесу малої приватизації в рамках законодавства та надання аналізу прогалин в документації, а також підготовки повного комплекту документації Фонду, що охоплює процес малої приватизації за матрицею процесу приватизації, у тому числі проєкти внутрішніх нормативно-правових актів та посадових інструкцій Фонду, що необхідні для пілотного тестування процесу для обраних компаній.

Фонд та Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку під назвою «Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва» (EDGE), в частині впровадження «Підтримки реформи державних підприємств», реалізація якого забезпечується Організацією «Інтернешнл Девелопмент Груп Едвайзорі Сервісіз», уклали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Головною метою цього проєкту є співпраця Сторін для надання допомоги Фонду  у продовженні реалізації ефективної приватизації, оренди державного майна, реформуванні українських державних підприємств та оціночної діяльності шляхом надання консультаційної підтримки Фонду та вдосконалення його інформаційних систем, що в свою чергу сприятиме зменшенню корупції, стимулюванню приватного сектору та економічному зростанню України. У рамках спільної діяльності, організацією «Інтернешнл Девелопмент Груп Едвайзорі Сервісіз» було здійснено закупівлю та передачу Фонду  державної автоматизованої системи для оцінки вартості нерухомого майна та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості, комп’ютерної техніки, відеороликів, макетів, постерів, буклетів та відеобанерів.

З метою підготовки до відкриття ринку оренди державного майна, а також пошуку можливостей фінансування галузі, Фонд та Проєкт USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах/ TAPAS» уклали Меморандум про співробітництво. У рамках реалізації проєкту передбачається створення Системи, яка  забезпечуватиме створення, відправлення, прийняття, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері оренди державного майна, а також електронну взаємодію між потенційними орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, орендодавцями, чинними орендарями, і електронною торговою системою «Prozzoro.Продажі», з метою передачі в оренду державного майна.

Фонд державного майна України та Компанія «Менеджмент Сістемс Інтернешнл», яка є виконавцем проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI) уклали Меморандум про співробітництво щодо надання технічної допомоги. Метою проєкту SACCI є зниження корупції, підвищення підзвітності та прозорості державного управління в Україні. Напрямом співпраці відповідно Меморандуму є управління суб’єктами господарювання з дотриманням вимог українського законодавства, міжнародних стандартів та кращих практик з метою поліпшення корпоративного управління та підвищення прозорості й підзвітності.

Фонд державного майна України та ТОВ  «Делойт Консалтинг Оверсіз Проджектс» уклали Меморандум про співпрацю  щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги під назвою «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). У рамках впровадження Проєкту передбачається підвищення ефективності, прозорості, підзвітності та управління українськими державними підприємствами та просування, за необхідності, їх приватизації. У результаті діяльності Проєкту ТОВ «Делойт Консалтинг Оверсіз Проджектс» було здійснено закупівлю та передачу Фонду державного майна України обладнання, програмного забезпечення та генераторів для безперебійної роботи в умовах воєнного стану.

Фонд державного майна України та Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» уклали  Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво  щодо співпраці в рамках реалізації Проєкту під назвою «Ефективне управління державними активами та громадський контроль», який фінансується за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA). Метою Проєкту є співпраця для зменшення корупційних ризиків в управлінні державним майном в Україні  через створення Єдиного реєстру об’єктів державної власності на єдиній IT-платформі та вдосконалення процесів зі збору та обліку інформації щодо об’єктів державної власності.

Станом на сьогодні Фонд державного майна України здійснює комунікацію з Європейським банком реконструкції та розвитку й Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні щодо можливого отримання міжнародної технічної допомоги.

Результати річного моніторингу проєкту USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» (реєстраційна картка програми № 3519-13) в рамках Меморандуму про співробітництво між Фондом державного майна України та Фондом «Євразія» (проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS») за 2022 рік (додаються)

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги USAID «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (реєстраційна карта проєкту № 4849) у рамках Меморандуму про співпрацю від 04.10.2021 № 284 за 2022 рік

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги SIDA «Ефективне управління державними активами та громадський контроль» (реєстраційна карта проєкту № 4855) у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво від 08.10.2021 №299 за 2022 рік

Результати заключного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги USAID «Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва» (реєстраційна картка проєкту № 4484-01) у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю від 13.07.2020 № 154

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги USAID «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (реєстраційна карта проєкту № 4849) у рамках Меморандуму про співпрацю від 04.10.2021 № 284

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги SIDA «Ефективне управління державними активами та громадський контроль» (реєстраційна карта проєкту № 4855) у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво від 08.10.2021 №299

Результати річного моніторингу проєкту USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (реєстраційна картка програми № 3988-27) в рамках Грантової угоди обмеженого обсягу в натуральній формі від 02.04.2020 № LSGA_001 «USAID підтримує Фонд державного майна України у створенні віртуальної кімнати даних» (з доповненням)

Результати річного моніторингу проєкту USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (реєстраційна картка програми № 3988-27) в рамках Протоколу про співпрацю від 24.03.2021 між Кімонікс Інтернешнл Інк. / Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Фондом державного майна України

Результати річного моніторингу проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (реєстраційна картка проєкту № 3679-07) в рамках Меморандуму про співробітництво щодо надання технічної допомоги від 05.02.2021 № 29

Результати річного моніторингу проєкту USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» (реєстраційна картка програми № 3519-13) в рамках Меморандуму про співробітництво між Фондом державного майна України та Фондом «Євразія» (проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS»)

Результати річного моніторингу програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» в рамках Грантової угоди обмеженого обсягу в натуральній формі від 02.04.2020 № LSGA_001

Результати річного моніторингу програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» в рамках Меморандуму про співпрацю від 17.08.2020 № 175

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги «Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю від 13.07.2020 № 154