A A A K K K

Плани підготовки

 
 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
14.12.2021      2242

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2018 року № 25618/3/1-18 щодо внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІII квартал

2

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо інформаційної взаємодії»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження інформаційної взаємодії між інформаційними ресурсами – інтеграція до даних, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), держателем якого є Міністерство юстиції України

Запровадження інформаційної взаємодії між інформаційними ресурсами, зокрема для отримання з ЄДР відомостей про проведення реєстраційної дії юридичних осіб для формування адресно-довідкової частини Єдиного реєстру об’єктів державної власності

 

Департамент цифрового розвитку та ІТ

І півріччя

3

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами державної власності»

 


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження відповідальності керівника суб’єкта управління за неподання, несвоєчасне подання або подання інформації не в повному обсязі суб’єктами управління об’єктами державної власності в установленому порядку розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності відомостей про об’єкти державної власності, які перебувають у сфері їх управління

Посилення відповідальності за наповнення даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Департамент цифрового розвитку та ІТ

І півріччя
2022 року

4

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оренди державного та комунального майна»

Внесення змін до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України  відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Врегулювання питань щодо оренди державного та комунального майна, визначених у Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України, з нормами, визначеними у Законі України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX
«Про оренду державного та комунального майна»,
надасть змогу орендодавцям та орендарям державного та комунального майна забезпечити правильне та однакове застосування законодавства у цій сфері

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

5

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

У зв’язку із змінами законодавства
з питань оренди державного (комунального) майна необхідним є узгодження положень Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року
№ 1891, та Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158, із такими змінами

 

Узгодження норм постанов Кабінету Міністрів України зі змінами у законодавстві з питань оренди державного (комунального) майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IIІ квартал

6

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження нового механізму отримання від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності для формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, запровадження нового механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності

Департамент цифрового розвиту та ІТ

ІІ півріччя

7

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Відповідно до пунктів 172.3 та 172.11 статті 172 Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

Врегулювання порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Відповідно до законів України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», від 14 серпня 2014 року № 1644-VIІ «Про санкції»

Запровадження механізму застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до суб’єктів господарювання – суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

9

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

 

 

Регламентування дієвого контролю за належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

Затвердження процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна відповідно до вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
03.02.2022    165


Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктами 11 – 14 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

11

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

 

Необхідність удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Запровадження механізмів для запобігання внесення недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

12

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня
№ 1440»

З метою відповідності провадження оціночної діяльності вимогам державної політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, а також розвитку інформаційного суспільства впроваджується положення щодо складання та зберігання звітів про оцінку майна в електронній формі

Вдосконалення порядку зберігання звітів про оцінку майна

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно»

З метою стимулюванню залучення іноземних інвестицій в освіту

Сприяння підвищенню якості освіти

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

Унормування діяльності суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) в єдиній базі даних звітів про оцінку, порядку рецензування звітів про оцінку

 

Запровадження механізмів для запобігання внесення недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
11.02.2022   №  212_

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 15 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Удосконалення правового регулювання відносин між сторонами договірних орендних відносин

Врегулювання договірних відносин між орендарями державного майна та державою з питань зарахування коштів амортизаційного фонду після припинення договору оренди або зміни орендаря за результатами проведення аукціону, списання неліквідного майна та сплати забезпечувального депозиту бюджетними установами

Департамент оренди та розпорядження державним майном

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
16.06.2022  № 606

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

16

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Запровадження видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності  в електронній формі; запровадження проведення засідань Екзаменаційної комісії, в тому числі у режимі відеоконференцзв’язку

Створення правових засад видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності в електронній формі; оптимізація роботи Екзаменаційної комісії в частині проведення засідань, у тому числі у режимі відеоконференцзв’язку, з метою надання можливості особистої присутності всім учасникам на засіданні

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
21.06.2022  № 641

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 17 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі особливості примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

 

Необхідність створення правового механізму, який регулюватиме порядок проведення суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади або органами місцевого самоврядування стандартизованої оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Визначення оціночної вартості майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, з метою відшкодування його вартості

 

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IІІ квартал 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
23.06.2022№ 643

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 18такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

18

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 377 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 376»

 

Необхідність приведення положень наказів Фонду державного майна України  у відповідність до вимог законів України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» та від 18 січня 2018 року № 2369-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Встановлення вимог допроведення незалежної оцінки орендованого нерухомого майна (крім земельних ділянок), що містить невід’ємні поліпшення, під час приватизації відповідно до статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
29.07.2022  №. 811

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Викласти пункт 14 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік у такій редакції:

№ з/п

 

Назва проєкту регуляторного акта

 

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

 

Виконавець

 

Строк виконання*

 

14

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

Удосконалення положень Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку відповідно до вимог ст. 172 Податкового кодексу України, унормування діяльності суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) в єдиній базі даних звітів про оцінку, порядку рецензування звітів про оцінку

Удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку, запровадження механізмів для запобігання внесенню недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
18.08.2022  №. 908

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Викласти пункт 17 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік у такій редакції:

№ з/п

 

Назва проєкту регуляторного акта

 

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

 

Виконавець

 

Строк виконання*

 

1

2

3

4

5

6

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

Необхідність створення правового механізму, який регулюватиме порядок проведення суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади або органами місцевого самоврядування стандартизованої оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Визначення оціночної вартості майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, з метою відшкодування його вартості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
02.09.2022   № 981

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 19 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

19

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до законів України «Про публічні закупівлі», «Про санкції» та до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Заощадження державних коштів на розміщення інформації про оголошення конкурсу на відбір суб’єктів оціночної діяльності шляхом виключення із Положення норм щодо необхідності публікації такого оголошення в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті «Відомості приватизації»

Вдосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності комісіями, утвореними органами приватизації, у разі якщо органи приватизації є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства; приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства; економія бюджетних коштів

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
09.09.2022   №  998

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 20 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна»

З метою передачі в оренду нерухомого та рухомого майна одним лотом (як групу інвентарних об’єктів), які поєднані між собою спільним виробничим процесом

Можливість передавати майно на одному аукціоні одним організатором

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
27.09.2022 № 1106

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Викласти пункт 14 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Удосконалення положень Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку відповідно до вимог ст. 172 Податкового кодексу України, унормування діяльності суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) в єдиній базі даних звітів про оцінку, порядку рецензування звітів про оцінку

Удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку, запровадження механізмів для запобігання внесенню недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
07.10.2022  № 1166

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктом 21 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

21

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв»

Приведення положень наказу Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року № 1581/1 «Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за
№ 1351/20089, у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2022 року № 886 «Про внесення змін до Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

 

Визначення процедури проведення рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав, складених в електронній та паперовій формах, рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, та встановлення вимог до звітів про оцінку майна, що надійшли на рецензування

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
11.11.2022   № 1392

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік пунктами 22-24 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

22

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від
28 квітня 2021 року № 630 та від 27 травня 2022 року № 634»

 

Удосконалення процедури продовження договорів державного та комунального майна, уточнення низки пільг щодо оренди державного майна

Підвищення фінансової стабільності підприємств оборонно-промислового комплексу, уникнення адміністративного колапсу, пов’язаного з продовженням договорів оренди після припинення воєнного стану

Департамент оренди та розпорядження державним майном

IV квартал

23

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання переможцем аукціону з продажу об’єкта великої приватизації коментарів та пропозицій до проєкту договору купівлі-продажу»

 

Затвердження Порядку надання переможцем аукціону з продажу об’єкта великої приватизації коментарів та пропозицій до проєкту договору купівлі-продажу

 

 

Приведення нормативно-правового актау відповідність до частини десятої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

 

Департамент приватизації

 

IV квартал

24

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика»

Приведення у відповідність до Закону України від 28 липня 2022 року № 2468-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» нормативно-правових актів Фонду

Приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством України

Департамент маркетингу об’єктів приватизації

IV квартал

 

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України від

14.12.2021  №  2242

 

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 202рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проєктів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

 

(підпис)