A A A K K K

Плани підготовки

 
 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
14.12.2021      2242

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2018 року № 25618/3/1-18 щодо внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІII квартал

2

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо інформаційної взаємодії»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження інформаційної взаємодії між інформаційними ресурсами – інтеграція до даних, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), держателем якого є Міністерство юстиції України

Запровадження інформаційної взаємодії між інформаційними ресурсами, зокрема для отримання з ЄДР відомостей про проведення реєстраційної дії юридичних осіб для формування адресно-довідкової частини Єдиного реєстру об’єктів державної власності

 

Департамент цифрового розвитку та ІТ

І півріччя

3

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами державної власності»

 


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження відповідальності керівника суб’єкта управління за неподання, несвоєчасне подання або подання інформації не в повному обсязі суб’єктами управління об’єктами державної власності в установленому порядку розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності відомостей про об’єкти державної власності, які перебувають у сфері їх управління

Посилення відповідальності за наповнення даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Департамент цифрового розвитку та ІТ

І півріччя
2022 року

4

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оренди державного та комунального майна»

Внесення змін до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України  відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Врегулювання питань щодо оренди державного та комунального майна, визначених у Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України, з нормами, визначеними у Законі України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX
«Про оренду державного та комунального майна»,
надасть змогу орендодавцям та орендарям державного та комунального майна забезпечити правильне та однакове застосування законодавства у цій сфері

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

5

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

У зв’язку із змінами законодавства
з питань оренди державного (комунального) майна необхідним є узгодження положень Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року
№ 1891, та Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158, із такими змінами

 

Узгодження норм постанов Кабінету Міністрів України зі змінами у законодавстві з питань оренди державного (комунального) майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IIІ квартал

6

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження нового механізму отримання від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності для формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, запровадження нового механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності

Департамент цифрового розвиту та ІТ

ІІ півріччя

7

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Відповідно до пунктів 172.3 та 172.11 статті 172 Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

Врегулювання порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Відповідно до законів України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», від 14 серпня 2014 року № 1644-VIІ «Про санкції»

Запровадження механізму застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до суб’єктів господарювання – суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

9

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

 

 

Регламентування дієвого контролю за належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

Затвердження процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна відповідно до вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України

14.12.2021  №  2242

 

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 202рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проєктів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

 

(підпис)