A A A K K K

Двосторонні відносини

          Двосторонні комісії, комітети, Ради

З метою сприяння розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними країнами, визначення найбільш перспективних напрямків взаємодії та для координації зовнішньоекономічної діяльності центральних органів виконавчої влади на основі міжнародних договорів України створюються Спільні міжурядові комісії з питань співробітництва.

Фахівці Фонду для проведення Фондом маркетингової, рекламної та інформаційної діяльності, спрямованої на залучення іноземних інвесторів до процесів приватизації українських підприємств та вирішення проблемних питань двостороннього співробітництва беруть участь у роботі більш ніж 57 комісій.

З метою обміну досвідом у сфері приватизації у 2004 році були підписані міжвідомчі Угоди щодо співробітництва та обміну актуальною інформацією між Фондом і Державним комітетом Республіки Узбекистан по управлінню державним майном та підтримці підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією, а також між Фондом і Державним комітетом з управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі створення умов, що сприяють взаємній участі господарюючих суб’єктів двох країн у програмах приватизації.

Відповідно до пунктів Угоди Фонд щорічно надає інформацію про приватизацію в Україні, а також передаються переліки господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій яких підлягають продажу.

Участь у роботі Спільних міжурядових комісій є одним з ефективних інструментів покращення процесу реформування власності в Україні та вирішення спірних майнових питань, крім того це один з ефективних шляхів залучення інвестицій в економіку країни.

 

Угода між Фондом державного майна України та Державним комітетом Республіки Узбекистан з управління державним майном і підтримки підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією

 

Угода між Фондом державного майна України і Державним комітетом з управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво у галузі обміну інформацією для створення умов, що сприяють взаємній участі господарюючих суб'єктів двох держав у програмах приватизації