A A A K K K

Перелік документів для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та включення інформації про оцінювача до Державного реєстру

«Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до Фонду державного майна України таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, копії паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, копії документа про вищу освіту, платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва»