A A A K K K

Budget funds using order

Порядок використання коштів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. Київ N 258

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, що додається.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 258

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Фондові державного майна за програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" (далі - бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Фонд державного майна. 

3. Завданнями відповідального виконавця бюджетної програми є: 

приватизація підприємств виключно за кошти; 

здійснення продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками; 

максимальне використання інфраструктури ринку цінних паперів; 

підвищення заінтересованості інвесторів у приватизації вітчизняних підприємств, а також часток, паїв, акцій на міжнародному ринку. 

4. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями погашається у межах бюджетних коштів. 

5. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг, що надаються: 

Державною акціонерною компанією "Національна мережа аукціонних центрів", з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, аукціонів за методом зниження ціни лота, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об'єктів, аукціонів з продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками, функціонуванням та забезпеченням приміщеннями галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна; 

особами та організаціями, залученими до проведення робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, обов'язкового екологічного аудиту, приватизації, забезпечення збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх продажу, виготовлення технічної документації щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у тому числі документації із землеустрою, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів, а також юридичних послуг, послуг із забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації державного майна; 

суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які залучаються до проведення оцінки майна під час приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок та оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність; 

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, що проводять розміщення цінних паперів на міжнародному ринку; 

особами та організаціями, залученими до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання та супроводження програмного забезпечення, необхідного для проведення приватизації; 

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів державних органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами; 

особами та організаціями, залученими до провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності, висвітлення у засобах масової інформації приватизаційних процесів, у тому числі оприлюднення відомостей про продаж державного майна, здійснення підтримки веб-сайту Фонду державного майна, видання та розповсюдження Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію та додатка до нього; 

радниками (уповноваженими особами), які залучаються до підготовки та організації продажу об'єктів приватизації. 

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою. 

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. №  121

Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835), виклавши пункти 2 і 7 у такій редакції:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Фонд державного майна.”;

“7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

 

Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

 

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2012 р. №  328

Київ

Про внесення змін до пункту 5 Порядку
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів з приватизації
державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2012 р., № 15, ст. 547), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. №  328

 

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 5 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з приватизації державного майна

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);

особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;

радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;

2) витрати, пов’язані із:

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;

виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;

забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна.”.

_____________________