A A A K K K

Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності

№ 622 від 23 березня 2005 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2005  № 622


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 квітня 2005 р. 
за № 400/10680

Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна 
№ 1535 від 06.08.2013}

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" із змінамиНАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок та умови користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності, що додається.

Голова Фонду

М. Чечетов
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
23.03.2005  № 622 
(у редакції наказу Фонду 
державного майна України 
06.08.2013 № 1535)


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 квітня 2005 р. 
за № 400/10680

ПОРЯДОК 
та умови користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо надання інформації (відомостей та/або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Положенні про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2005 року № 142).

3. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна України (далі - Розпорядник).

4. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни (далі - користувачі).

5. Надання інформації з Реєстру є безоплатним для всіх користувачів у межах їх повноважень, визначених чинним законодавством.

6. Інформація щодо наявності окремих об’єктів у Реєстрі, узагальнені показники по групах об’єктів та в цілому за всіма об'єктами державного сектору економіки надаються через офіційний веб-сайт Розпорядника.

7. З Реєстру за письмовим запитом надаються:

відомості про об’єкти відповідно до структури даних Реєстру, зміст яких визначається Розпорядником;

витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, форма якого наведена у додатку до цього Порядку (далі - витяг).

8. Письмовий запит для отримання відомостей або витягу подається Розпоряднику із зазначенням:

мети запиту;

необхідної інформації (відомостей та/або витягу) з Реєстру та відомостей, які ідентифікують об’єкт (відповідно до структури даних Реєстру);

дати направлення письмового запиту.

9. Витяг по окремому об’єкту надається лише:

суб’єкту, який здійснює функції з управління об’єктом державної власності (далі - суб’єкт управління);

юридичній особі, на балансі якої перебуває об’єкт державної власності;

органам державної влади, їх посадовим особам у разі, якщо запит зроблено у зв’язку із виконанням ними повноважень, передбачених чинним законодавством.

10. Умови надання інформації з Реєстру за письмовим запитом:

1) якщо інформація про юридичну особу та майно, що обліковуються в Реєстрі, відповідає запитуваній інформації та збігається з відомостями Реєстру, інформація надається відповідно до пункту 7 цього Порядку;

2) якщо юридична особа та майно обліковуються в Реєстрі, але інформація про майно, яка зазначена у запиті, не збігається з відомостями Реєстру або якщо майно не обліковується в Реєстрі, але юридична особа, яка є балансоутримувачем цього майна, обліковується в Реєстрі, надсилається лист суб’єкту управління, в якому зазначається про необхідність здійснення заходів з інвентаризації цього майна та надання відомостей щодо нього Розпоряднику з метою внесення змін до Реєстру відповідно до вимог Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121, та Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2005 року № 142). Після надання відомостей для внесення змін до Реєстру запитувачу за окремим запитом надається інформація, передбачена пунктом 7 цього Порядку;

3) якщо майно та юридична особа, яка може бути потенційним балансоутримувачем державного майна, не обліковуються в Реєстрі, надсилається лист до регіонального відділення Фонду з проханням розглянути вказаний запит та надати відповідь запитувачу.

11. Надання інформації на письмовий запит здійснюється шляхом надсилання відповіді на адресу запитувача у строки, визначені законодавством.

{Порядок в редакції Наказу Фонду державного майна № 1535 від 06.08.2013}

Директор Департаменту інформаційних технологій


О.СиненкоДодаток 
до Порядку та умов користування 
Єдиним реєстром об'єктів 
державної власності 
(пункт 7)

ВИТЯГ 
з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна