A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (код за ЄДРПОУ 14309824)

№ 2373 від 2 жовтня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      02.10.2014                                   Київ                                     №2373                

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів»
(код за ЄДРПОУ  14309824)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 667-р «Про затвердження переліку об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2014 році» та від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації», з метою реалізації помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж об’єктів груп В, Г, Е у серпні-грудні 2014 року, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 серпня 2014 р. № 2159, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 22 вересня 2014 р.
№ 19-1-736,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Управлінню забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» документів, зазначених у Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 р. № 105 (із змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 135/8734, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 31 жовтня 2014 року.
  3. Управлінню планування та пільгового продажу здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» документів, визначених Порядком складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 липня 2013 р. № 1042 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 р. за № 1202/23734, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
  4. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», що підлягає продажу на фондовій біржі, та пакета акцій, що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  5. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» на фондовій біржі відповідно до додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  6. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

В. о. Голови Фонду                                                                          Д. Парфененко