A A A K K K

Про затвердженняплану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продажв 2016 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

        12.01.2016                                     Київ                                      42

 

Про затвердженняплану-графіка
виставлення об’єктів груп В, Г
на продаж
в 2016  році

 

 

 

            Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,   Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках» (із змінами і доповненнями) та                        пп. 2.2 п. 2 наказу Фонду державного майна України від30 грудня 2015 року № 2064 «Про затвердження Переліку об`єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2016 році           

         

          НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити план-графік виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році (далі – план-графік) згідно з додатками:

          1.1. Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (Додаток 1).

1.2. Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах (Додаток 2).

1.3. Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж у 2016 році після передачі пакетів акцій до Фонду державного майна України та прийняття                  Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію (Додаток 3).

2. Управлінню з питань планування та пільгового продажу, Управлінню реформування власності, Управлінню з питань корпоративних відносин, начальникам регіональних відділень забезпечити згідно з планом-графіком підготовку об’єктів груп В, Г для виставлення на продаж.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності протягом 1 дня після затвердження акта оцінки пакета акцій чи висновку про вартість державного пакета акцій забезпечити його передачу Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу або Управлінню з питань планування та пільгового продажу. 

4.Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, начальникам регіональних відділень забезпечити публікацію інформаційних повідомлень про продаж об’єктів груп В, Г не пізніше встановлених термінів згідно з планом-графіком.

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу,  Управлінню реформування власності, Управлінню з питань корпоративних відносин, начальникам регіональних відділень оперативно інформувати Управління з питань планування та пільгового продажу, а також надавати до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, уточнену інформацію про здійснені заходи з підготовки до продажу та продажу включених до плану-графіка об’єктів груп В, Г.

6. Управлінню з питань планування та пільгового продажу забезпечувати внесення змін до плану-графіка за результатами виконання п. 5 цього наказу та враховуючи:

6.1. Фактичне прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України щодо об’єктів груп В, Г, включених до Додатків 1, 2.

6.2. Передачу пакетів акцій до Фонду державного майна України та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію об’єктів груп В, Г, включених до Додатку 3.

7. Кошти від продажу об’єктів груп В, Г зараховуються як виконання завдань органу приватизації, відповідальному за виставлення на продаж цих об’єктів, згідно з планом-графіком.

8. Управлінню з питань планування та пільгового продажу забезпечити передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації цього наказу.

9. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті та публікацію у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» -  газеті «Відомості приватизації» Фонду державного майна України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус

Додаток

Довідкова інформація