A A A K K K

Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      22.01.2016                                         Київ                                           № 106

 

 

Про затвердження Переліку об’єктів
груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2016 році

 

                Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного  майна України»та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2016 роках»

      НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України (додаток 1);

1.2. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України (додаток 2);

1.3. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3);

1.4. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 4).

2. Управлінню реформування власності та регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

2.1. Надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об'єктів груп В, Г, визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу, до Управління з питань планування та пільгового продажу не пізніше 29січня 2016 року;

2.2. Підготовку визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу об'єктів груп В, Г до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

3. Управлінню з питань планування та пільгового продажу забезпечити:

3.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

3.2. Підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г до продажу в 2016 році, визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу;

3.3 Внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду                                             І. Білоус

 

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4