A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2016                                               Київ                                                 №299

 

Про затвердження помісячних графіків
підготовки об’єктів груп В, Г
до продажу в 2016 році

 

На виконання підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 22 січня 2016 року № 106«Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році»

 

НАКАЗУЮ:

          1. Затвердити Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України та Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, що додаються.

          2. Управлінню реформування власності Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного майна України відповідно до пункту 1 цього наказу забезпечити:

          2.1. Виконання помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році;

          2.2. Подання до 05 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році (пооб’єктно) до Управління з питань планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: m_tkalenko@spfu.gov.ua). У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу інформацію надавати з обґрунтуванням причин такої затримки, необхідності вжиття відповідних заходів, а також про вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році.

          3. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України забезпечити:

3.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації помісячних графіків, зазначених у пункті 1 цього наказу;

          3.2. Підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків;

          3.3. Підготовку та подання щокварталу до 20 числа наступного місяця інформації щодо підготовки об’єктів груп В, Г до продажу до Управління законодавчого та аналітичного забезпечення.

         4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус

 

Додаток 1

Додаток 2