A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30.12.2015 № 2049 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (код за ЄДРПОУ 14309824)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                 НАКАЗ

       22.02.2016                                   Київ                                      №      366             

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30.12.2015 № 2049
«Про забезпечення продажу
акцій публічного акціонерного
товариства «Науково-дослідний інститут

електромеханічних приладів»
(код за ЄДРПОУ 14309824)»

 

 

З метою виконання підпункту 4 пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
25 листопада 2015 р. № 1033, враховуючи службову записку Управління з питань корпоративних відносин Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин від 05.02.2016 № 17-1-81с,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1.      Внести до наказу Фонду державного майна України від 30.12.2015 № 2049 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (код за ЄДРПОУ 14309824)» такі зміни:

1.1. У підпунктах 2.2, 2.3 слово «Забезпечити» замінити словами «Забезпечити   здійснення заходів щодо»; 

1.2. Підпункт 2.4 викласти в новій редакції:

«2.4. Забезпечити вжиття заходів акціонерним товариством з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання суб’єкту оціночної діяльності аудиторського висновку до 20 березня 2016 року;»;

1.3. У підпункті 2.5 слово «Забезпечити» замінити словами «Забезпечити здійснення заходів щодо», слово і символ «аудиту,» виключити.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

   Голова  Фонду                                                                                              І. Білоус