A A A K K K

Про внесення доповнень до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці в 2014 році з метою подальшого їх продажу

№ 2150 від 14 серпня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2014                       Київ                              №  2150

Про внесення доповнень до Переліку об’єктів
груп В, Г, які підлягають підготовці в 2014 році
з метою подальшого їх продажу

На виконання підпункту 3.3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України  від 20.01.2014 № 150 (із змінами та доповненнями), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 667- р, лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 04.08.2014 № 841-36 і службову записку  Управління планування та пільгового продажу від  11.08.2014  № 19-2- 625,

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести доповнення у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році Управлінням з питань реформування власності центрального апарату Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 20.01.2014 № 150 (із змінами та доповненнями), включивши таку позицію:

   

Група Г

Донецька  область

Фонд державного майна України

30832888

ПАТ  «Азовмаш»

2. Внести доповнення у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 20.01.2014 № 150 (із змінами та доповненнями), включивши таку позицію:

Група В

Регіональне відділення по Кіровоградській області

853820   Державне підприємство «Бережинське»

3. Управлінню з питань реформування власності Фонду державного майна України  забезпечити надання пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об’єкта групи Г, визначеного у пункті 1 цього наказу, до Управління планування та пільгового продажу не пізніше 15.08.2014.

4. Управлінню з питань реформування власності Фонду державного майна України та Регіональному відділенню Фонду державного  майна України по Кіровоградській області  забезпечити підготовку до продажу визначених у пунктах 1, 2  цього наказу об’єктів групи В, Г , постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів щодо виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

5. Управлінню планування та пільгового продажу забезпечити:

5.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації  цього наказу.

5.2. Підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2014 році, визначених у пунктах 1, 2 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

В. о. Голови Фонду                                                   Д. Парфененко