A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)"

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      04.07.2016                                   Київ                                    №       1281         

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування»
(код за ЄДРПОУ  00220477)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи службові записки Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 07 квітня 2016 р. № 36-625с та Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 26.05.2016 № 11-71,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (далі - ПАТ «ВНДІАЕН») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс одна акція ПАТ «ВНДІАЕН»», що становить 22467609 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 31 липня 2016 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «ВНДІАЕН» у складі:

Голова комісії:

Шульга В.П. – заступник генерального директора з управління виробничою інфраструктурою ПАТ «ВНДІАЕН»;

Заступник голови комісії:

Грек В.С. – заступник генерального директора з планування та логістики
ПАТ «ВНДІАЕН»;

члени комісії:

Яровий М.В. – заступник генерального директора з безпеки ПАТ «ВНДІАЕН»;

Зозуля В.М. – головний бухгалтер ПАТ «ВНДІАЕН»;

Решетняк К.В. – провідний бухгалтер бухгалтерсько-фінансового відділу
ПАТ «ВНДІАЕН» (секретар комісії).

4. Генеральному директору ПАТ «ВНДІАЕН» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «ВНДІАЕН» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими відповідно до вимог законодавства України, до 25 серпня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 вересня 2016 року.

5. Генеральному директору ПАТ «ВНДІАЕН» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пунктів 3 та 4 цього наказу.

6. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора ПАТ «ВНДІАЕН».

7. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за двадцять днів до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «ВНДІАЕН» з метою забезпечення виконання цього наказу.

8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс одна акція ПАТ «ВНДІАЕН», що становить 22467609 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

9. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс одна акція ПАТ «ВНДІАЕН», що становить 22467609 штук, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

10. Наказ Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2043 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)» із змінами визнати таким, що втратив чинність.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус

 

Додаток