A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда» (код за ЄДРПОУ 00165652)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

     12.07.2016                                    Київ                         №            1334                        

 

Про забезпечення  продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«
Артемівський машинобудівний
завод «Побєда труда»
(код за ЄДРПОУ
00165652)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), згідно з Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 р. № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), та з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда» згідно з додатком.

2.     Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда» документів, визначених Порядком, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до 21 серпня 2016 року.

3.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій розміром 99,981 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда», що становить 48995356 штук, який підлягає продажу на фондових біржах, у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах – 31 липня 2016 року.

4.     Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром
99,981 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда», що становить 48995356 штук, на фондових біржах у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова  Фонду                                                                                                   І. Білоус

 

Додаток