A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2016                                  Київ                                    №    1764

 

Про забезпечення продажу  акцій
приватного акціонерного товариства
«РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 23 вересня 2016 р. № 1761 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 23 вересня 2016 р. № 1762 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році», враховуючи Перелік об’єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу, затверджений наказом Фонду державного майна України від 20 жовтня 2000 року № 2176 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 20 липня 2016 року № 1396) та лист приватного акціонерного товариства «РІТМ» від 09 вересня 2016 р. № 51/09,  

НАКАЗУЮ:

1. Приватизувати державний пакет акцій розміром 51,199 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «РІТМ» (далі - ПрАТ «РІТМ»), що становить 2870575 штук.

2. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій ПрАТ «РІТМ» згідно з додатком.

3. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ», що становить 2870575 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 30 вересня 2016 року.

4. Утворити інвентаризаційну комісію ПрАТ «РІТМ» у складі:

Голова комісії:

Манзенко В. О.

- директор ПрАТ «РІТМ».

Члени комісії:

Монаєнкова О. М.

- головний бухгалтер ПрАТ «РІТМ»;

Черненко В. Р.

- головний спеціаліст ПрАТ «РІТМ».

5. Директору ПрАТ «РІТМ» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 4 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПрАТ «РІТМ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 жовтня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 5 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 листопада 2016 року.

6. Директору ПрАТ «РІТМ» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пункту 5 цього наказу.

7. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на директора ПрАТ «РІТМ».

8. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПрАТ «РІТМ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

9. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ», що становить 2870575 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

10. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ», що становить 2870575 штук, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус