A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15 червня 2015 року № 857 «Про затвердження Переліків об`єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_23.09.2016_____                                Київ                                   №  __1763______

 

 

Про внесення змін до наказу Фонду державного
 майна України від 15 червня 2015 року  №  857
«Про затвердження Переліків об'єктів групи Е,
 що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках»

 

 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2016 р. № 588 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державногомайна України від 15 червня
2015 року  № 857 «Про затвердження Переліків об'єктів групи Е,що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках» (із змінами) такі зміни:

1) унести зміни до Переліку об'єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2016 році за участю Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 червня 2015 року № 857 «Про затвердження Переліків об'єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках», виклавши його у новій редакції, що додається;

2) унести зміни до Переліку об'єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2016 році за участю регіональних відділень Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
15 червня 2015 року  № 857 «Про затвердження Переліків об'єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках», виклавши його у новій редакції, що додається;

3) доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:

«4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності протягом 1 робочого дня після затвердження висновку про вартість державного пакета акцій забезпечити його передачу Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації.

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації, Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України оперативно інформувати Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації, а також надавати до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, уточнену інформацію про здійснені заходи з підготовки до продажу та продажу включених до переліків об’єктів.».

У зв’язку з цим пункти 4 та 5 наказу вважати відповідно пунктами 6 та 7;

4) у тексті наказу та додатків до нього слова та цифри «2015 – 2016 роках» замінити словами та цифрами «2016 році».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

 

Голова Фонду                                                                І. Білоус

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2