A A A K K K

Прозавершення приватизації ПАТ «Науково-дослідний і проектно- конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (код за ЄДРПОУ 00216488)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

  27.09.2016                                       Київ                                      №   1783

 

 

Прозавершення  приватизації
ПАТ «
Науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут засобів
технологічного устаткування «ВЕЛТ»
(код за ЄДРПОУ
00216488)

 

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна», наказу Фонду державного майна України від 24 вересня 2015 року № 1405 «Про підсумки конкурсу з повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (код за ЄДРПОУ 00216488), розпорядження Фонду державного майна України від 13 вересня 2016 року № 11 – РОО на списання прав на цінні папери ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - Фонд державного майна України) та службової записки Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 16 вересня 2016 № 17-4-443с,

 

НАКАЗУЮ:

1. Приватизацію ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (код за ЄДРПОУ 00216488), яке є правонаступником ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ»,  вважати завершеною.

2. Припинити роботу комісії з продажу акцій ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ», склад якої затверджено наказом Фонду державного майна України від 26 червня 2000 року № 11-КПА.

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації відповідно до вимог пункту 316 Інструкції з діловодства у Фонді державного майна України, затвердженої наказом  Фонду державного майна України від 29 лютого 2012 року № 310 (із змінами), передати до архіву Фонду державного майна України документи, що стосуються продажу акцій ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                        І. Білоус