A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016                                    Київ                                    №   1888

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Укрпапірпром»
(код за ЄДРПОУ  16464888)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 23 вересня 2016 р. № 1761 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 23 вересня 2016 р. № 1762 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році», враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» від 09 вересня 2016 р. № 05/215,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (далі - ПАТ «Укрпапірпром») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 99,953 % статутного капіталу ПАТ «Укрпапірпром», що становить 49597067 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 31 жовтня 2016 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Укрпапірпром» у складі:

Голова комісії:

Білоног Т. Т.

- в. о. голови правління ПАТ «Укрпапірпром».

Члени комісії:

Ліньов В. В

- заступник голови правління ПАТ «Укрпапірпром»;

Шевченко Т. О.

- головний бухгалтер ПАТ «Укрпапірпром»;

Олійник А. І.

- головний фахівець ПАТ «Укрпапірпром».

4. Голові правління ПАТ «Укрпапірпром» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Укрпапірпром» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 листопада 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 грудня 2016 року.

5. Голові правління ПАТ «Укрпапірпром» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пункту 4 цього наказу.

6. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на голову правління ПАТ «Укрпапірпром».

7. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за два тижні до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Укрпапірпром» з метою забезпечення виконання цього наказу.

8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 99,953 % статутного капіталу ПАТ «Укрпапірпром», що становить 49597067 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

9. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 99,953 % статутного капіталу ПАТ «Укрпапірпром», що становить 49597067 штук, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус