A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 вересня 2016 р. № 1764 «Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

         27.10.2016                                Київ                         №       1938                

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 23 вересня 2016 р. № 1764
«Про забезпечення  продажу акцій
приватного акціонерного товариства
«РІТМ
» (код за ЄДРПОУ36376078)

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами), службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 12 жовтня 2016 р. № 36-1701с,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Внести до наказу Фонду державного майна України від 23 вересня 2016 р.
№ 1764 «Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078) такі зміни:

1)    у пункті 3 цифри та слово «30 вересня» замінити цифрами та словом
«31 жовтня»;

2)    у підпункті 1 пункту 5 цифри та слово « 25 жовтня» замінити цифрами та словом «25 листопада»;

3)    у підпункті 4 пункту 5 цифри та слово « 20 листопада» замінити цифрами та словом «20 грудня».

2.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                         Д. Парфененко