A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04 липня 2016 р. № 1281 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)»

 

 

         

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

  НАКАЗ

      10.11.2016                                   Київ                                      №      2035     

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 04 липня 2016 р. № 1281
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування»
(код за ЄДРПОУ 00220477)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами), службову записку Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 28 жовтня 2016 р. № 11-233,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 04 липня 2016 р. № 1281 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)» такі зміни:

 

1) у пункті 2 цифри та слово «31 липня» замінити цифрами та словом
«31 грудня»;

 

2) у підпункті 1 пункту 4 цифри та слово «25 серпня 2016» замінити цифрами та словом «25 січня 2017»;

 

3) у підпункті 4 пункту 4 цифри та слово «20 вересня 2016» замінити цифрами та словом «20 лютого 2017»;

 

4) у додатку до наказу у підграфі «закінчення» графи «Термін розміщення» цифри «31.12.2016» замінити цифрами «31.12.2017».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

   Голова  Фонду                                                                                          І. Білоус