A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (код за ЄДРПОУ 20413052)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

      НАКАЗ

        12.01.2017                                 Київ                                   №     24      

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз»
(код за ЄДРПОУ 20413052)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року
№ 1057-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», згідно з Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (далі – ПАТ «Коростишівгаз») документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до21 березня 2017 року.

2.      Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Коростишівгаз», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка 22 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, – 28 лютого 2017 року.

3.      Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити організацію продажу пакета акцій ПАТ «Коростишівгаз» відповідно до додатка 22 до розпорядження Кабінету Міністрів України від3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова  Фонду                                                                                                       І. Білоус