A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» (код за ЄДРПОУ 05808758)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

     НАКАЗ

         12.01.2017                                 Київ                                    №     21           

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Львівський завод «Автонавантажувач»
(код за ЄДРПОУ  05808758)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1057-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» (далі - ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 28 лютого 2017 року.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області:

 1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за два тижні до дати оцінки;

2) забезпечити здійснення заходів щодо проведення ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» суцільної інвентаризації майна товариства відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки.  

3) забезпечити здійснення заходів щодо відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації;

4) забезпечити здійснення заходів щодо надання акціонерним товариством Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

5) забезпечити вжиття акціонерним товариством заходів з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 квітня 2017 року;

6) інформувати у письмовому вигляді Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання кожного з підпунктів пункту 2 цього наказу.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

4. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

5. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

6. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків та начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус