A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00194122)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇН
НАКАЗ

        31.01.2017                                  Київ                                    №    140            

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
(код за ЄДРПОУ  00194122)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1057-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 16 січня 2017 р. № 011-0023,  

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі -
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 6 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р.
№ 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 28 лютого 2017 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у складі:

Голова комісії:

       Лобіков Д. В.

- генеральний директор ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

       Члени комісії:

      Долгінцева О. А.

- головний бухгалтер ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

      Філоненко А. В.

- заступник генерального директора з розвитку ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

       Васильченко О. І.

- заступник генерального директора з правових питань
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

           Кінебас Л. І.

- директор з захисту ресурсів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

       Крахмальов В. І.

- начальник адміністративно-господарського відділу, прес-секретар ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

         Артемов М. Є.

- головний інженер ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

    Покровський С.Ю.

- головний механік ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

    Постоленко О. М.

- старший майстер основної виробничої дільниці лиття
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

            Неч С. В.

- начальник монтажної дільниці ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

       Очередник К. Ю.

- начальник дільниці комірного господарства ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

        Волошина Є. В.

- провідний юрисконсульт з спеціалізованого правового забезпечення ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

         Фуклєва А. В.

- провідний юрисконсульт ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

          Чудак В. В.

- провідний економіст з планування ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

        Пшеничко І. О.

- менеджер з бухгалтерського обліку ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

           Сова О. Г.

- спеціаліст першої категорії дирекції з захисту ресурсів
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

       Федосенко В. О.

- комірник ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

3. Генеральному директору ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 березня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 квітня 2017 року.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» з метою забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 6 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

7. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 6 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус