A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

      НАКАЗ

        14.02.2017                                  Київ                                      №    226       

 

Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
(код за ЄДРПОУ 14309988)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі - Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році», від
30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році», враховуючи службові записки Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 19 грудня 2016 р. № 36-2115с та від 29 грудня 2016 р.
№ 36-2193с, Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 01 лютого 2017 р. № 17-3-73, лист публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» від 24 січня 2017 р. № 31 та протокол № 2 засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» від 06 лютого 2017 р., 

     

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (далі –
ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону,28 лютого 2017 року.

          3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у складі:

Голова комісії:

    Левицький М.Г.

- в. о. голови правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

члени комісії:

     Азарій Є.М.

- головний інженер ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

     Марченко М.В.

- головний бухгалтер ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

       Вайда І.М.

- головний механік ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

     Шевченко С.В.

- начальник відділу технічного контролю ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

        Данча Н.В.

- начальник бюро економічного аналізу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика».

            4. В.о. голови правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до
25 березня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, інадання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна Українирезультатів аудиту до 20 квітня 2017 року.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на в. о. голови правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

9. Наказ Фонду державного майна України від 12 липня 2016 р. № 1335 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988)» (із змінами) визнати таким, що втратив чинність.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                                                  І. Білоус

 

Додаток