A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

        13.03.2017                                  Київ                                   №    390           

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпровський машинобудівний завод»
(код за ЄДРПОУ 14313332)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), згідно з Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році», від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами), враховуючи службову записку Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації від 10 лютого 2017 р. № 33-2-69,  

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (далі – ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод») згідно з додатком.

2.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління
ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до21 квітня 2017 року.

3.      Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка до цього наказу, у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, – 31 березня 2017 року.

4.      Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» на фондових біржах у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова  Фонду                                                                                                                 І. Білоус

 

Додаток