A A A K K K

Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2017                                               Київ                                                 №589

 

Про затвердження помісячних графіків
завершення підготовки об’єктів груп В, Г
до продажу в 2017 році

 

 

На виконання підпункту 2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 року № 336«Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році»

 

НАКАЗУЮ:

 

          1. Затвердити Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України та Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, що додаються.

          2. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного майна України відповідно до пункту 1 цього наказу забезпечити:

          2.1. Виконання помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році;

          2.2. Подання до 05 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017році (пооб’єктно) до Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г  Департаменту приватизації Фонду державного майна України в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: m_tkalenko@spfu.gov.ua). У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу інформацію надавати з обґрунтуванням причин такої затримки, необхідності вжиття відповідних заходів, а також про вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році.

          3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г  Департаменту приватизації України забезпечити:

3.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації помісячних графіків, зазначених у пункті 1 цього наказу;

          3.2. Підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

          4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус

 

Додаток 1

Додаток 2