A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131771)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

      НАКАЗ

       13.04.2017                                   Київ                                      №     612    

 

Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Херсонська теплоелектроцентраль»

(код за ЄДРПОУ 00131771)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі - Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році», від
30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами), враховуючи службову записку Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації від 22.03.2017 р. № 33-2-127, лист публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від 04 квітня 2017 р.
№ 01-4/803,  

     

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі -
ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 19 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами),30 квітня 2017 року.

          2. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Херсонська ТЕЦ» у складі:

Голова комісії:

      Педченко Б. А.

- генеральний директор ПАТ «Херсонська ТЕЦ»;

члени комісії:

     Козлов О. О.

- головний бухгалтер ПАТ «Херсонська ТЕЦ»;

     Чебаков О. М.

- директор із режиму та безпеки ПАТ «Херсонська ТЕЦ»;

      Польща Н. Ю.

- директор із правових питань ПАТ «Херсонська ТЕЦ»;

      Демченкова О. О.

- начальник фінансово-економічного відділу
ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

           

3. Генеральному директору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Херсонська ТЕЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р.
№ 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за
№ 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 травня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, інадання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна Українирезультатів аудиту до 20 червня 2017 року.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій ПАТ «Херсонська ТЕЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 19 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

7. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Херсонська ТЕЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 19 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

8. Накази Фонду державного майна України від 24 лютого 2016 р. № 398 «Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00131771)» (із змінами) та від 29 березня 2016 р. № 635 «Про утворення інвентаризаційної комісії публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» визнати такими, що втратили чинність.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                                                  І. Білоус