A A A K K K

Про внесення доповнення до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році, та помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 31.08.2017                          Київ                                                       № 1394

        

 

Про внесення доповнення до Переліків
об’єктів груп В, Г,які підлягають підготовці
допродажув 2017році, та помісячних графіків
завершення підготовки об’єктів груп В, Г
до продажу в 2017 році

 

       Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна»,на виконання підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України  від 01.03.2017 р. № 336 (із змінами) та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від12.04.2017 р. № 589, враховуючи лист Міністерства юстиції України від 15.06.2016 р. № 6416-0-4-16/8.1 та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України в 2017 році

 

            НАКАЗУЮ:

          1. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01.03.2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» (із змінами) такою позицією:

 

 Група В

Дніпропетровська область      

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

00693279

Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»

 

            2. Доповнити додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 12.04.2017 р. № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році» такою позицією:

Грудень

Дніпропетровська область      

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

00693279

Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»

 

    3. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області забезпечити підготовку визначеного у пункті 1 цього наказу об’єкта до продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки  у встановлені терміни.           

4. Управліннюоперативногоплануванняпродажу об’єктів груп В, Гзабезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

          В. о. ГоловиФонду                                                  Д. Парфененко