A A A K K K

Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продажв 2018 році

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

   13.12.2017                                                Київ                                                      № 1869

                                                                                            

 

Про затвердженняплану-графіка
виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж
в 2018році

 

            Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання підпункту 2 пункту 2наказу Фонду державного майна України від 5 грудня 2017 року № 1839 «Про затвердження Переліку об`єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018році» та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України в 2018 році

 

          НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити план-графік виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році (далі – план-графік) згідно з додатками:

1) об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (додаток 1);

2) об'єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах (додаток 2).

2. Департаменту підготовки до приватизації, Департаменту продажу, Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити згідно з планом-графіком підготовку об’єктів груп В, Г, Е для виставлення на продаж.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності протягом 1 робочого дня після затвердження акта оцінки пакета акцій чи висновку про вартість державного пакета акцій забезпечити його передачу Департаменту підготовки до приватизаціїта Департаменту продажу.

4.Департаменту продажу, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити публікацію інформаційних повідомлень про продаж об’єктів груп В, Г, Е не пізніше встановлених термінів згідно з планом-графіком.

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, Департаменту продажу, Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України оперативно інформувати Департамент підготовки до приватизації, а також надавати до  5 числа кожного місяця, наступного за звітним, уточнену інформацію про здійснені заходи з підготовки до виставлення на продаж та продажу включених до плану-графіка об’єктів груп В, Г, Е.

6. Департаменту підготовки до приватизації забезпечувати внесення змін до плану-графіка за результатами виконання пункту 5 цього наказу та враховуючи фактичне прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України щодо об’єктів груп В, Г, включених до додатків 1, 2.

7. Кошти від продажу об’єктів груп В, Г, Е зараховуються як виконання завдань органу приватизації, відповідальному за виставлення на продаж цих об’єктів, згідно з планом-графіком.

8. Департаменту підготовки до приватизації забезпечити передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації цього наказу.

9. Департаменту забезпечення діяльності Фонду забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті та публікацію у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації» Фонду державного майна України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  В. о.  Голови Фонду                                                                  В. Трубаров

 

Додаток