A A A K K K

Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

     НАКАЗ

    12.03.2018                                      Київ                                    №      383   

 

Про організацію продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Центренерго»
(код за ЄДРПОУ  22927045)

 

Відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), Договору надання професійних послуг від 31 липня 2017 р.
№ 31.07-2017-221, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2018 р. № 111-р «Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг» та листи Ernst&YoungLLCвід 02 березня 2018 р. № 5638 і публічного акціонерного товариства «Центренерго» від 07.03.2018 р. № 11/833,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визначити дату інвентаризації майна публічного акціонерного товариства «Центренерго» (далі - ПАТ «Центренерго»), що збігається з датою оцінки державного пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 17 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), 31 березня 2018 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Центренерго» у складі:

Голова комісії:

     Коземко О. М.

- член Дирекції (Директор), в.о. Генерального директора
ПАТ «Центренерго»;

члени комісії:

    Громко Я. А.

- член Дирекції (Директор) ПАТ «Центренерго», заступник Голови комісії;

    Завальнюк І. О.

- член Дирекції, головний бухгалтер (Директор)
ПАТ «Центренерго», заступник Голови комісії;

     Помилуйко Я. В.

- член Дирекції (Директор) ПАТ «Центренерго»;

     Лоза Д. О.

- член Дирекції (Директор)  ПАТ «Центренерго»;

     Башлаєв А. П.

- член Дирекції (Директор) ПАТ «Центренерго»;

     Сагір В. Г.

- член Дирекції (Директор) ПАТ «Центренерго»;

     Тараканов Ю. К.

- член Дирекції (Директор) ПАТ «Центренерго»;

     Павлик Н. Я.

- начальник Департаменту бухгалтерського та податкового обліку ПАТ «Центренерго»;

     Тарутін С. Г.

- директор Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

      Альохіна Н. А.

- головний бухгалтер Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

2

 

     Абраімова О. В.

- заступник головного бухгалтера Вуглегірської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

     Панков С. В.

- головний інженер Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Попов В. В.

- начальник ВТВ Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Кушнарьов Г. В.

- начальник КТЦ-1 Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

      Качан О. В.

- начальник електроцеху Вуглегірської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

      Стегній М. Г.

- заступник директора Вуглегірської ТЕС з паливного, транспортного та матеріально-технічного забезпечення
ПАТ «Центренерго»;

       Данильченко О. О.

- начальник паливно-транспортного цеху Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

      Гмиря П. Б.

- начальник відділу матеріально-технічного постачання Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

      Кравець П. П.

- директор Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Сторожук Л. О.

-  головний бухгалтер Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

    Зібарева М. Г.

- заступник головного бухгалтера Трипільської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

     Колесніков С. І.

- головний інженер Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Гаркавий Є. А.

- начальник ВТВ Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Фаринюк О. О.

- начальник КТЦ Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Хамський С. М.

- начальник електроцеху Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Ямпольський Д. В.

- заступник директора Трипільської ТЕС з паливного, транспортного та матеріально-технічного забезпечення
ПАТ «Центренерго»;

     Ясаков О. А.

- начальник цеху паливоподачі Трипільської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

     Болгара О. М.

- завідуючий центральним складом Трипільської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

     Лисенко О. Ф.

- завідуючий базою обладнання Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Бабенко І. А.

- директор Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Білецька П. М.

- головний бухгалтер Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Кущ Н. М.

- заступник головного бухгалтера Зміївської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

     Дьяченко Ю. М.

- головний інженер Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Корчинський О. О.

- начальник ВТВ Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Курило П. І.

- начальник КТЦ-1 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Вепрецький О. В.

- начальник електроцеху Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Алєєв С. О.

- начальник відділу матеріально-технічного постачання Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Брежнєв О. В.

- начальник паливно-транспортного цеху Зміївської ТЕС
ПАТ «Центренерго»;

      Свістун А. А.

- старший комірник ПТЦ Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»;

     Теплов Д. І.

- в. о. Директора ВП «Ременерго» ПАТ «Центренерго»;

    Філоненко Т. В.

- головний бухгалтер ВП «Ременерго» ПАТ «Центренерго»;

     Башлаєв В. П.

- головний інженер ВП «Ременерго» ПАТ «Центренерго».

 

 

3. Члену Дирекції (Директору), в.о. Генерального директораПАТ «Центренерго» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Центренерго» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, визначену у пункті 1 цього наказу. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими відповідно до вимог законодавства України, до 25 квітня 2018 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації;

3) надання суб’єкту оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон», залученому радником - компанією Ernst & Young spólkazograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. (Республіка Польща) (далі – радник) для забезпечення проведення незалежної оцінки, документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, не пізніше 30 календарних днів після дати оцінки.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на  члена Дирекції (Директора), в. о. Генерального директора ПАТ «Центренерго».

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити рецензування наданого радником звіту про оцінку державного пакета акційПАТ «Центренерго» розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства, та затвердження висновку про його вартість у встановлені Методикою строки.

6. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації забезпечити передачу цього наказу до ПАТ «Центренерго» та раднику у триденний строк з дня його затвердження.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                       В. Трубаров