A A A K K K

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

№ 1992 від 18 липня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2014                            Київ                                  № 1992

Про результати контролю за
виконанням умов договорів
купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” щодо контролю державними органами приватизації (далі – орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 487 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України”, відповідно до Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 10 травня 2012 р. № 631, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 р. за № 815/21127, та згідно з щоквартальними графіками перевірок, затвердженими наказами Фонду та його регіональними відділеннями “Про організацію щоквартальних перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу”, протягом другого кварталу 2014 року проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу (далі – договір) об’єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 233 договори. Невиконання або неналежне виконання покупцями об’єктів приватизації тих чи інших зобов’язань встановлено за 32 договорами. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця другого кварталу 2014 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестиції та інші кошти на загальну суму 13,04 млрд грн, 1,8 млрд дол. США та 72,0 млн євро, що в перерахунку на національну валюту становить 24,74 млрд грн (за договорами передбачено надходження інвестицій: 9,3 млрд грн, 1,45 млрд дол. США та 19,26 млн євро).

Триває робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов’язань та з повернення таких об’єктів у державну власність. Станом на 01.07.2014 у державну власність повернуто 334 об’єкти.

За звітний період державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо проведення перевірок укладених договорів купівлі-продажу та щодо термінів подання звітної інформації.

Наявна законодавча та нормативно-правова база забезпечують систематизацію роботи державних органів приватизації в сфері контролю. Запроваджені механізми взаємодії покупців з органами приватизації забезпечують належну реалізацію договірних зобов’язань та застосування санкцій у разі їх порушення. 

Враховуючи наведене та беручи до уваги службову записку від 15.07.2014 № 23-2-444,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом другого кварталу 2014 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду забезпечити у третьому кварталі 2014 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Фонду                                                Д. Парфененко    


dod_18072014_1992_1.pdfДодаток