A A A K K K

Про затвердження складу екзаменаційної комісії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 19.06.2018                                           Київ                                               №817

 

 

Про затвердження складу
екзаменаційної комісії

 

Навиконання пункту 3.2 Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, пункту 1.2 Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, що затверджені наказом Фонду державного майна України від 10 березня 2004 р. № 459 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р.  за № 388/8987, № 389/8988 (із змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад екзаменаційної комісії, що проводить кваліфікаційні іспити осіб, які пройшли навчання або підвищення кваліфікації з питань корпоративного управління на короткотермінових семінарах, що проводяться в порядку, встановленому Фондом державного майна України, та можуть залучатися до роботи в органах господарських товариств (наглядових радах та ревізійних комісіях) та/або виконувати функції управління корпоративними правами держави цих товариств (далі – екзаменаційна комісія):

голова екзаменаційної комісії – Візір Олександр Сергійович, директор Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави;

заступник голови екзаменаційної комісії – Сачівко Андрій Іванович, заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду;

члени екзаменаційної комісії:

Матис Ганна Станіславівна – директор Юридичного департаменту;

Окунєв Олександр Йосипович – Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління (за згодою);

Харіна Наталія Миколаївна – заступник начальника Управління – начальник відділу корпоративного управління Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави.

2. Екзаменаційній комісії організувати та проводити свою роботу згідно із Положенням про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 березня 2004 р. № 459 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р. за № 389/8988 (із змінами).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 18 вересня 2017 року № 1459 «Про затвердження складу екзаменаційної комісії».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о.  Голови Фонду                                                        В. Трубаров