A A A K K K

Про затвердження складу Конкурсної комісії ФДМУ з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2018                                          Київ                                   № 1540

 

 

Про затвердження складу
Конкурсної комісії  Фонду державного
майна України з проведення конкурсного відбору
кандидатів на посаду незалежного члена
наглядової ради державного унітарного підприємства
та господарського товариства, у статутному капіталі
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами) та враховуючи кадрові зміни, які відбулися у Фонді державного майна України,  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства  та господарського  товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі (далі – комісія):

Голова комісії:

Державін Володимир Володимирович – заступник Голови Фонду державного майна України.

Заступник Голови комісії:

Асташев Євген Вікторович – заступник Голови Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Візір Олександр Сергійович – директор Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

Босенко Євгеній Юрійович – заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю  Фонду державного майна України;

Денисенко Віталій Миколайович – директорДепартаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутстваФонду державного майна України;

Матис Ганна Станіславівна – директор Юридичного департаменту Фонду державного майна України;

Мельник Вікторія Василівна– заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду – начальник Управління персоналом Фонду державного майна України;

Попов Дмитро Сергійович – заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави – начальник Управління корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

Костенко Вячеслав Миколайович – головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України.

2. Залучити до роботи комісії з правом дорадчого голосу:

 Венсана Пренго – економічного радника Посольства Франції в Україні, керівника економічного відділу Посольства Франції в Україні;

Яна Кощінскі – економічного радника Посольства Франції в Україні;

Бердник Юлію Володимирівну – менеджера Агентства з підбору і розвитку персоналу «GoldenStaff».

 3. Для забезпечення роботи комісії призначити секретарем комісії Єсипенко Людмилу Миколаївну – заступника начальника Управління корпоративних прав держави – начальника відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

4. У разі неможливості члена комісії або секретаря комісії взяти участь у засіданні комісії з поважних причин, у засіданні комісії бере участь представник управління (департаменту) за основним місцем роботи члена комісії або секретаря комісії.

5. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України  від 17 травня 2018 р. № 663 «Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі». 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                                          В. ТРУБАРОВ