A A A K K K

Щодо АТ «Україна Туристична» (код ЄДРПОУ 30634595)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

   26.04.2019                                       Київ                                   № 423

 

Щодо  АТ «Україна Туристична»
(код ЄДРПОУ 30634595)

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична» (далі – Товариство) про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства налагодити управлінський та бухгалтерський облік та привести бухгалтерські документи у відповідність до норм чинного законодавства.

3. Взяти до відома висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

5. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що додається.

6. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 Заступник Голови Фонду                                                    В. ДЕРЖАВІН

 

Звіт про винагороду членів наглядової радиза 2018 рік

Положення