A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.12.2018 № 1539

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

              01.07.2019                                 Київ                                   № 637

 

Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України
від 04.12.2018 № 1539

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами), та враховуючи службову записку Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України від 19.06.2019 № 53/95, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства  та господарського  товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі (далі – комісія), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.12.2018 № 1539 «Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства  та господарського  товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», такі зміни:

- виключити зі складу комісії Костенка В’ячеслава Миколайовича – головного спеціаліста Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України;

- включити до складу комісії Присяжнюка Ігоря Володимировича – начальника Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України.

 

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                                Віталій ТРУБАРОВ