A A A K K K

Наказ «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 січня 2020 року                           Київ                                               № 61

 

 

Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів
Фонду державного майна України

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2020 р. за № 306/34589

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та статей 14, 16 і 23 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду

Дмитро Сенниченко

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України