A A A K K K

Наказ Фонду державного майна України від 12.07.2021 № 1195 «Про внесення змін до складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

Наказ Фонду державного майна України від 12.07.2021 № 1195 «Про внесення змін до складу Конкурсної комісії  Фонду державного  майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»