A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 24.06.2009 № 962 «Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ «Український науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» (код за ЄДРПОУ 00216964)

№ 546 від 23 квітня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2013                                 Київ                                      №546

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
 від 24.06.2009  № 962 «Про затвердження
уточненого плану розміщення акцій
ВАТ «Український науково-дослідний інститут
силової електроніки «Перетворювач»
(код за ЄДРПОУ 00216964)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, для забезпечення продажу державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» на фондових біржах, враховуючи звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 22.03.2013 № 01-11-02218 та службову записку Управління планування та пільгового продажу від 17.04.2013 № 19-1-408,

 

НАКАЗУЮ:

1.  Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 24.06.2009 № 962 «Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ «Український науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» (код за ЄДРПОУ 00216964)», замінивши у додатку до наказу у графі «Термін розміщення» цифри «31.12.2009» цифрами «31.12.2013».

2.  Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області забезпечити продаж пакета акцій ВАТ «Український науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» у термін, зазначений у п. 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.

 

Голова  Фонду                                                                                   О. Рябченко