A A A K K K

Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році

№ 738 від 19 травня 2015 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НА​КАЗ

             19.05.2015                                  Київ                                  №  738

 

 

 

Про затвердження Переліку об’єктів

груп В, Г, які підлягають підготовці

до продажу в 2015 році

 

                Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного  майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», пункту 13 Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, підпункту 4 завдання № 199 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від         04 березня 2015 р. № 213-р, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році»

      НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році Управлінням з питань реформування власності Фонду державного майна України (додаток 1);

1.2. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України   (додаток 2);

1.3. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році Управлінням з питань реформування власності Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3);

1.4. Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 4).

2. Управлінню з питань реформування власності та регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

2.1. Надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об'єктів груп В, Г, визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу, до Управління планування та пільгового продажу не пізніше   02 червня 2015 року;

2.2. Підготовку визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу об'єктів груп В, Г до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

3. Управлінню планування та пільгового продажу забезпечити:

3.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

3.2. Підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г до продажу в 2015 році, визначених у підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

    В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

 

4321Додаток