A A A K K K

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 і від 21 серпня 2014 р. № 358»

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____________20___р.                                                                     № ________

Київ

 

Про внесення змін допостанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 і від 21 серпня 2014 р. № 358

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Унести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (Офіційний вісник України, 2003 р., №  37, ст. 1995; 2013 р., № 28, ст. 953; 2015 р., № 26, ст. 760; 2015 р., № 28, ст. 810) і від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 68, ст. 1897; 2015 р., №  26, ст. 760)  зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

 

  Прем'єр-міністр України  

 

 

Проект Змін

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Звіт про проведення громадського обговорення