A A A K K K

Проект Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об`єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

Повідомлення про оприлюднення

Проект закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований)

Звіт про проведення громадського обговорення