A A A K K K

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Повідомлення про оприлюднення проекту
наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, та їх об’єднань.

Проектнаказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» буде сприяти вдосконаленню нормативно-правових актів, що регулюють процедури навчання, стажування оцінювачів, складання кваліфікаційного іспиту, отримання суб‘єктами господарювання сертифіката суб‘єкта оціночної діяльності, а також оптимізації процедури обрання органами приватизації суб‘єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

 Метою підготовки проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» є: оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру – сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності.  Можливість подання документів до Фонду державного майна України не лише у паперовій, але й в електронній формі шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису, накладеного керівником та оцінювачем (оцінювачами) з дотриманням вимог  законодавства у сфері електронних довірчих послуг, буде сприяти скороченню строку надання адміністративної послуги, а також заощадженню коштів суб‘єктів господарювання під час оформлення  та  доставки  документів; покращення рівня підготовки оцінювачів; сприяння ефективній діяльності тих навчальних закладів, які уклали угоду з Фондом державного майна  України в галузі підготовки оцінювачів; оптимізація процедури конкурсного відбору суб‘єктів оціночної діяльності органами приватизації у випадках, передбачених чинним законодавством.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  ari@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проектунаказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються  Фондом державного майна України протягом місяця від дати його  оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                       С. БУЛГАКОВА

 

Проект наказу

Зміни

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій